พื้นไม้ปาร์เก้
ปูพื้นไม้ปาร์เก้ตามรวดลายที่ต้องการ ก่อนลงสีเพื่อความสวยงาม เนื้อไม้มีคุณภาพลวดลายตามธรรมชาติของไม้ ดูมีมิติ