เตรียมไม้ปูพื้น
เตรียมไม้ปูพื้น และอุปกรณ์ต่างเพื่อที่จะปูพื้นไม้ปาร์เก้ที่ได้วางแผนเอาไว้ ตามขั้นตอนกระบวนการจจัดทำ